Categories
Happy Selfcare

5 grootste misverstanden bij scheiden

Afspraken maken wanneer je gaat scheiden… Het is zeker niet leuk, maar het hoort er nu eenmaal bij. Je bent namelijk wettelijk verplicht om afspraken te maken over de kinderen. Mr. Sissel Pemmelaar is mediator en helpt ouders om de scheiding goed te regelen. Ze hoort vaak de grootste misverstanden bij scheiden, die ze graag even recht wil zetten.

 1. Scheiden is altijd schadelijk voor kinderen

Nee, dat is niet zo. Natuurlijk is het het allerbeste dat kinderen opgroeien in een harmonieus gezin met papa en mama bij elkaar. Maar de scheiding op zichzelf, ondanks de impact, is niet direct schadelijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt keer op keer dat de relatie tussen ex-partners bepaalt, hoeveel last kinderen hebben van een scheiding. Zijn er veel ruzies tussen ouders? Dan wordt de scheiding pas schadelijk voor een kind. De gevolgen kunnen dan ernstig zijn, zoals: weinig zelfvertrouwen, depressies, blijven zitten, een lager schooladvies of in aanraking komen met politie of justitie.

Weetje: 80% van de echtscheidingen met kinderen verloopt in goede harmonie.

2. Kinderen van 12 jaar mogen kiezen bij wie zij wonen

Dit is misschien wel het grootste misverstand. Ouders blijven tot hun kinderen 18 jaar oud zijn in principe het gezamenlijk gezag houden na de scheiding. Dit betekent dat ouders tot het kind 18 jaar is de plicht en het recht hebben om het kind samen op te voeden en te verzorgen. Het ouderlijk gezag houdt ook in dat ouders er samen uit moeten komen over belangrijke beslissingen in het leven van de minderjarige. Komen ouders er samen niet uit, dan hakt de rechter een knoop door, niet het minderjarige kind. Wel is het zo dat kinderen vanaf 12 jaar altijd een oproep ontvangen van de rechter om gehoord te worden. Een kind kan in dit gesprek zijn of haar wens kenbaar maken, maar het is de rechter die beslist.

 3. Moeders hebben meer rechten dan vaders

Ook niet waar! De verwarring zit in het verschil tussen de juridische begrippen gezamenlijk gezag en de zorgregeling voor de kinderen.

Gezamenlijk gezag

Bij misverstand 2 heb ik het begrip gezamenlijk gezag uitgelegd. Lees dit anders eerst nog een keertje door. Je bent het dan nu vast met mij eens: bij gezamenlijk ouderlijk gezag hebben beide ouders gelijke rechten.

Zorgregeling voor de kinderen

Hoe de zorg en opvoeding tussen ouders verdeeld wordt noem je de zorgregeling. De zorgregeling is een verplicht onderdeel van het ouderschapsplan. In de meeste gevallen wonen de kinderen na de scheiding bij mama en zijn zij een paar dagen per week bij papa. Dit komt alleen niet doordat moeders meer rechten zouden hebben. Wel heeft het te maken met het feit dat een moeder tijdens het huwelijk vaak het grootste deel van de zorg voor de kinderen op zich heeft genomen. Deze lijn wordt na de scheiding dan voortgezet. Maar andersom, je ziet het minder, kan net zo goed.

Weetje: 22% van de ouders kiest op dit moment voor co-ouderschap na scheiding. De kinderen wonen dan ongeveer net zo veel bij papa als mama.

4. Het is beter om de kinderen pas te vertellen dat wij uit elkaar gaan als alles is geregeld

Een hardnekkig misverstand. Voor kinderen is het juist belangrijk dat zij bij de scheiding betrokken worden en een stem hebben. Het helpt kinderen de scheiding makkelijker te verwerken en beter met de nieuwe omstandigheden om te gaan. Een scheiding is vaak de meest ingrijpende gebeurtenis die kinderen in hun jonge leventje meemaken. Door je kind erbij te betrekken en daarmee serieus te nemen ziet je kind dat het hem of haar niet alleen overkomt, maar dat hij of zij ook zelf een inbreng heeft. Iets dat je kind altijd zal meenemen in de toekomst. Bovendien weet je zo beter wat de wensen en verwachtingen van je kind zijn. Dit helpt om de juiste beslissingen als ouders te nemen.

Meer tips van Sissel om je kinderen op een goede manier te vertellen over de scheiding lees je hier.

5. In mediation trek je aan het kortste eind!

Integendeel. In mediation kun je vaak meer bereiken dan bij een rechter.

Voorbeeld 1: Was je getrouwd en kun je onvoldoende je eigen levensonderhoud voorzien na de echtscheiding? Dan kun je recht hebben op partneralimentatie. Bij een beëindiging van de samenleving is er nooit recht op partneralimentatie. Als jullie samenwoners waren heeft het dan ook geen zin om een rechter te verzoeken om partneralimentatie op te leggen. In mediation kun je de partneralimentatie wel samen overeenkomen. Let op: om problemen vervolgens te voorkomen moet de partneralimentatie op de juiste manier worden berekend en vastgelegd in een scheidingsconvenant.

Voorbeeld 2: Wil één van beide in de gezamenlijke koopwoning blijven wonen na de echtscheiding en kan de ander niet (gelijk) uitgekocht worden?  Het lukt je alleen om het huis te behouden door in onderling overleg samen tot afspraken te komen. Vraag je om een uitspraak van de rechter? Dan weet je één ding zeker: het huis wordt verkocht.

Last but not least

Misschien lijkt het soms makkelijker om het uit te vechten met twee advocaten, maar bedenk dat je elkaar als ouders blijft tegenkomen. In mediation heb je de mogelijkheid om een goed fundament neer te leggen. Zo trekken jullie kinderen in ieder geval niet aan het kortste eind.

Over Sissel

Mr. Sissel Pemmelaar is als scheidingsmediator gespecialiseerd in het begeleiden van scheidingen met kinderen. Als geen ander weet zij waar je over na moet denken, welke beslissingen je moet nemen en hoe je ondanks de scheiding toch goed met elkaar kunt leren communiceren. Door haar expertise als advocaat en financieel echtscheidingsdeskundige is er bovendien de zekerheid dat alles financieel en juridisch perfect geregeld wordt. Wil je meer informatie, of zou je graag kennis willen maken met Sissel? Neem dan snel een kijkje op haar website!

Categories
Geluk Happy

Wendy geeft ode aan superkid Indy

Afgelopen zaterdag is het programma Superkids begonnen. Wendy presenteert dit samen met Johnny de Mol. Kinderen met een uitzonderlijk talent krijgen door deze talentenjacht een podium. Indy sprong er afgelopen aflevering wel heel erg uit. Wendy gaf op Instagram een ode aan haar.

Frisse start

Dit jaar bestaat de jury van Superkids uit Maan de Steenwinkel, Juvat Westendorp, Wibi Soerjadi en Gordon. Juvat kon zijn tranen zaterdagavond niet inhouden bij de auditie van de 12-jarige Indy. In een persoonlijke dans, die Indy zelf heeft gemaakt wilde ze andere kinderen van gescheiden ouders een hart onder de riem te steken. De ouders van Indy gingen uit elkaar toen zij nog heel jong was. Ook de ouders van Juvat zijn gescheiden. Daardoor kwam deze dans extra hard binnen bij hem.

Ode

Ook Wendy werd geraakt door de dans. Op haar Instagram schreef Wendy een ode aan Indy: ‘Lieve Indy @indy.x__Dit filmpje van jou plaatste ik afgelopen zaterdag voor de aankondiging van @superkidsnl Jij hebt er met je prachtige dans voor gezorgd dat 48 (!) kinderen van gescheiden ouders zich hebben gemeld bij Villa Pinedo om vragen te stellen en hulp te zoeken. Jouw missie is geslaagd lieve Indy! Bij de stichting zitten ze klaar om naar iedereen te luisteren en een buddy toe te wijzen. TROTS mag je zijn op jezelf!’

Superkids is elke zaterdag te zien bij SBS6 om 20.00 uur. 

Categories
Happy Selfcare

Zo stel je een perfect ouderschapsplan op

Bij een scheiding moet veel geregeld worden, maar bij een scheiding met kinderen helemaal. Zo is een ouderschapsplan wettelijk verplicht. Hierin staan alle afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Hoe het precies werkt en wat je in het plan regelt legt onze scheidingsmediator Sissel Pemmelaar uit.

Dit zegt de wet

Om te bevorderen dat allebei de ouders na de scheiding een rol blijven spelen in het leven van hun kinderen, is in 2009 het ouderschapsplan ingevoerd. Ouders zijn bij minderjarige kinderen wettelijk verplicht om bij echtscheiding of ontbinding van hun geregistreerd partnerschap dit plan voor te leggen aan de rechter. Zonder ouderschapsplan spreekt de rechter een echtscheiding niet uit. Voor samenwoners die de relatie beëindigen ligt dit anders. Zij zijn alleen verplicht om een ouderschapsplan op te stellen als er gezamenlijk gezag is over de kinderen.

Let op: bij samenwoners is door de geboorte van het kind niet automatisch het gezamenlijk gezag geregeld. Anders dan veel ouders denken is erkenning van het kind door de vader -bij de burgerlijke stand- niet voldoende. Om allebei als ongehuwde ouders gelijkwaardig zeggenschap over het kind te krijgen moet gezamenlijk gezag aangevraagd worden bij de rechtbank. Sinds een aantal jaar kan dit ook online.

Dit is verplicht

In de wet- en regelgeving staat dat het ouderschapsplan minimaal het volgende moet bevatten:

 • Hoe de zorg- en opvoedingstaken voor de kinderen worden verdeeld tussen beide ouders. Hier valt de afspraak onder waar het hoofverblijf van de kinderen is. Maar ook de vraag kiezen wij voor co-ouderschap of een andere zorgverdeling?
 • Hoe je elkaar als ouders informeert en samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen. Hier staat de vraag centraal: over welke onderwerpen is het voldoende elkaar alleen te informeren en over welke onderwerpen moet samen worden beslist?
 • Afspraken over de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen. Ook wel kinderalimentatie genoemd. Bij deze afspraken is het belangrijk om rekening te houden met de fiscale toeslagen na scheiding, heffingskortingen en de kinderbijslag.

Tip: zoek naar oplossingen vanuit gezamenlijke wensen in plaats van persoonlijke eisen.

Dit zegt je kind

Daarnaast vindt de wetgever de stem van het kind belangrijk. In het ouderschapsplan moet dan ook staan hoe je je kind(eren) betrokken hebt bij de totstandkoming van het plan. Kinderen vanaf 12 jaar ontvangen altijd een oproep van de rechtbank om gehoord te worden. Bij mediation kan het kind ook een kind-verklaring invullen, dat samen met het ouderschapsplan wordt ingediend bij de rechtbank. Je kind hoeft dan niet zelf naar de rechter toe.

Veel ouders vinden het lastig om te horen wat hun kind zegt. Mediators bieden daarom vaak een kind-gesprek aan. Ook werken zij nauw samen met een kindercoach, kindbehartiger of kinderpsycholoog. Op deze manier wordt gewaarborgd dat de wensen van het kind in het plan meegenomen worden. Mijn ervaring als scheidingsmediator is, dat kinderen zo’n kind-gesprek als zeer positief ervaren. Kinderen hebben het gevoel dat zij belangrijk zijn, echt mee mogen denken en de scheiding hen niet alleen overkomt. Als er geluisterd wordt naar een kind helpt het hem of haar dan ook de impact van de scheiding makkelijker te verwerken.

Dit kun je aanvullend afspreken

Naast de bovengenoemde 4 wettelijke vereisten kun je zelf aanvullende afspraken maken. Ik raad ouders altijd aan om dit te doen. Nu heb je de mogelijkheid om ervoor te gaan zitten en daarmee kun je een hoop discussies en spanningen in de toekomst voorkomen.

Een volledig ouderschapsplan geeft ten minste antwoord op de volgende (extra) vragen:

 • Hoe vullen wij het co-ouderschap en de zorgverdeling in?
 • Hoe regelen wij het brengen en halen van de kinderen?
 • Hoe regelen wij de feestdagen, verjaardagen en andere bijzonder dagen?
 • Hoe werkt de zorgverdeling in de vakanties?
 • Wat spreken wij af over reizen naar het buitenland?
 • Op welke afstand willen wij van elkaar blijven wonen?
 • Hoe gaan wij om met een verhuizing in de toekomst?
 • Bij welke situaties nemen wij contact met elkaar op?
 • Hebben wij (daarnaast) een vast moment voor overleg met elkaar?
 • Hoe nemen wij beslissingen over, ziekte, medicijnen, schoolkeuze, sporten ect?
 • Hoe stemmen wij de opvoeding met elkaar af?
 • Hebben wij verschillende opvoedstijlen? Zo ja: hoe gaan wij hiermee om?
 • Zijn er opvoedregels die in beide huizen moeten gelden?
 • Welke normen en waarden willen wij meegeven aan onze kinderen?
 • Hoe gaan wij om met straffen en belonen?
 • Welke afspraken willen wij maken over nieuwe partners in de toekomst?
 • Hoe zien wij het contact van de kinderen met familie en vrienden?
 • Hoe regelen wij de continuïteit van de zorg bij overlijden?
 • Wat spreken wij af over verzekeringen voor ons kind?
 • Wat spreken wij af over de kinderalimentatie als ons kind 18 jaar wordt?
 • Wat regelen wij over spaargeld voor onze kinderen?
 • Op welke momenten evalueren wij het ouderschapsplan?

Tip: vraag je bij elke vraag steeds af wat betekent deze afspraak écht voor ons kind?

Dit doe je als het niet samen lukt

Moeilijk om samen tot afspraken te komen? Maak eerst afspraken over de punten waarvan jullie verwachten het wél makkelijk samen eens te worden. Zorg daarbij steeds voor een goede sfeer en samenwerking als ouders.* Blijft het lastig? Of ben je bang dat je iets over het hoofd ziet? Schakel dan de hulp in van een scheidingsmediator. Een mediator kan je daarnaast helpen om de kinderalimentatie en de fiscale toeslagen uit te rekenen. En onthoud: duidelijke afspraken geven zekerheid en rust. Voor jou, de andere ouder én (daarmee) de kinderen. Dat is waar je het voor doet!

*10 Gouden Regels om samen een solide ouderschapsplan op te maken

(Scheidingscafé Amsterdam, initiatief Pemmelaar Familie Mediation)

Over Sissel

Sissel Pemmelaar is als scheidingsmediator gespecialiseerd in het begeleiden van scheidingen met kinderen. Als geen ander weet zij waar je over na moet denken, welke beslissingen je moet nemen en hoe je ondanks de scheiding toch goed met elkaar kunt leren communiceren. Door haar expertise als advocaat en financieel echtscheidingsadviseur is er bovendien de zekerheid dat alles perfect geregeld wordt. Wil je meer informatie, of zou je graag kennis willen maken met Sissel? Neem dan snel een kijkje op haar website!

scheidingsmediator